Melding plaatsen
 
Stichting Beveiliging De Munt
p/a: Vivan Accountants
Ecopark 40
8305 BK Emmeloord

info@veiligemmeloord.nl

Organisatie

Bestuur SBDM
Het bestuur van de SBDM wordt gevormd door:

Annewiek Doorhof - voorzitster (Studio FD)
Servaas van de Voort - secretaris (Kuiken) 

Arend Slagterpenningmeester (Vivan Accountants)

Werkgroep KVO-B
De werkgroep KVO-B wordt gevormd door:

 

Ondersteuning
Zowel het bestuur van de SBDM als de werkgroep worden op operationeel en secretarieel niveau ondersteund.


© SBDM Emmeloord 2018 | website : Alstro Media