Melding plaatsen
 
Stichting Beveiliging De Munt
p/a: Vivan Accountants
Ecopark 40
8305 BK Emmeloord

info@veiligemmeloord.nl

Keurmerk Veilig Ondernemen

Voor meer veiligheid op De Munt is het plaatsen van intelligente camera’s een belangrijke maatregel geweest.  Veiligheid houdt echter meer in dan alleen het plaatsen van camera’s. Er is geen ondernemer die niet mee kan praten over vandalisme, agressie of diefstal. Het is een gemeenschappelijk probleem,waar eigenlijk alleen door middel van samenwerking iets aangedaan kan worden.

Om optimaal aan veiligheid op het terrein te werken heeft de gemeente in overleg met de Stichting Beveiliging De Munt besloten om het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen (KVO-B) te behalen. Hiermee wordt ook meteen een goede organisatie rondom het cameratoezicht geborgd.

Samenwerking

Om het Keurmerk voor de Munt te behalen is in 2010, onder regie van de SBDM, de werkgroep KVO-B opgericht waarin alle betrokken partijen (ondernemers, gemeente, politie, brandweer) zitting hebben. De werkgroep wordt ondersteund wordt door De Jong Borg uit Joure.

Wat houdt het KVO-B in?

Het gaat bij KVO-B niet alleen om criminaliteit, maar ook om brand- en verkeersveiligheid, sociale veiligheid, beheer en onderhoud, communicatie enz.

De eerste actie van de werkgroep KVO-B was het uitzetten van een enquête onder alle ondernemers om de huidige stand van zaken aangaande de veiligheid in kaart te brengen, dit is de zogenaamde nulmeting.

Bovendien leverden de politie en de brandweer de incidentencijfers van de afgelopen jaren aan en hield de werkgroep tweemaal een schouw op het terrein, één keer in dag- en één keer in nachtsituatie. Met al deze gegevens werd een veiligheidsanalyse opgesteld en deze vormt de basis voor een Plan van Aanpak met een omschrijving van alle te nemen veiligheidsmaatregelen.

Sinds 22 september 2011 is de Munt KVO-B gecertificeerd. Op deze dag is er een audit uitgevoerd door de KIWA en is het certificaat 'Basis Samenwerken'  toegekend. Eind 2013 heeft de eerste succesvolle hercertificering plaatsgevonden voor het certificaat 'Continue Samenwerken'. Inmiddels is het tijd voor de tweede hercertificering, de voorbereidingen hiervoor worden dit najaar uitgevoerd, vele ondernemers hebben hiervoor inmiddels KVO-B enquête ingevuld, waarvoor hartelijk dank! 
Wanneer de hercertificering plaats vindt kan de Munt het volgende certificaat 'Continue Samenwerken' ontvangen. De veiligheidsanalyse en het plan van aanpak worden hierna iedere 3 jaar opnieuw bijgesteld en getoetst. 


© SBDM Emmeloord 2018 | website : Alstro Media