Melding plaatsen
 
Stichting Beveiliging De Munt
p/a: Vivan Accountants
Ecopark 40
8305 BK Emmeloord

info@veiligemmeloord.nl

Beveiliging

Een aantal jaar geleden is vanuit de gemeente Noordoostpolder het initiatief gekomen om voor de kwaliteit en uitstraling bedrijventerrein de Munt beter te beveiligen.

Omdat omliggende gemeenten een succesvol beveiligingsproject in combinatie met intelligent cameratoezicht waren gestart en de terreinen van Emmeloord dicht bij de A6 zijn gevestigd, is uiteindelijk besloten om hetzelfde te realiseren op de Munt I, de Munt II en het Ecopark. Na vele inspanningen zijn in 2011 op de Munt 6 ANPR camera’s en 8 intelligente DOME camera’s geplaatst! Dit werd gevierd tijdens een officiële openingsbijeenkomst bij Koopman International.

Werkwijze

De intelligente camera’s werken met het zogenaamde ‘virtual fencing’: per camera kan het bewegingsvlak en type te registreren bewegingen naar wens worden ingeregeld. Via glasvezel worden de camera’s doorverbonden naar de Regionale Toezichtruimte (RTR) in Zwolle die de beelden uitkijkt en de surveillancewagen van de beveiliger aanstuurt. Indien nodig, wordt direct de politie ingeschakeld. Op deze manier kan preventief worden gereageerd bij verdachte situaties en kunnen mogelijke inbraken of baldadigheden worden voorkomen.

Partners

De SBDM heeft een contract afgesloten met de Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Flevoland (SBBF) voor het verzorgen van de surveillance door G4S en met I-Watch voor het ontvangen en uitlezen van de beelden in de RTR. De beelden worden in Zwolle uitgekeken door video-observanten van Fair Beveiliging.

Kosten

Omdat veiligheid bij de gemeente hoog in het vaandel staat, is zij bereid geweest om de investering van ruim twee ton voor het systeem te betalen. De exploitatie wordt gefinancierd vanuit het samenwerkingscontract tussen de SBDM en SBBF/Fair.

Deelnemers betalen éénmalig entreegeld wat 50% bedraagt van de door de SBBF per bedrijf vastgestelde jaarbijdrage voor collectieve surveillance. Samen met de wederkerende vastgestelde jaarbijdrage worden hiermee de kosten gedekt van het toezicht, opvolging, onderhoud en beheer van de camera’s.


Voordelen ondernemers bij aansluiting aan de collectieve beveiliging

  • Moderne en betere bewaking op de bedrijventerreinen d.m.v. intelligent cameratoezicht
  • Lagere contractkosten beveiliger i.v.m. collectiviteit
  • Collectief toezicht op kwaliteit en prestaties beveiliging

Fikse kortingsmogelijkheden op uw verzekeringspremies

U kunt als ondernemer op een KVO-B gecertificeerd terrein (zie ‘Keurmerk Veilig Ondernemen’ ) in combinatie met het lidmaatschap van de collectieve beveiliging een flinke korting ontvangen op uw verzekeringspremie voor o.a. opstal, inventaris, voorraad, bedrijfsschade en extra kostenverzekeringen.

Hierover zijn afspraken gemaakt met vooraanstaande, landelijk werkende verzekeraars. U kunt hiermee uw kosten van uw aansluiting op het collectieve contract fors terug laten dringen. Deze kortingen kunnen oplopen tot wel 15 % op uw jaarpremies!

© SBDM Emmeloord 2018 | website : Alstro Media